Krevní tlak

Správný krevní tlak

Hodnota správného krevního tlaku u dospělého člověka je:

120/80

přičemž hodnota krevního tlaku uvedená před lomítkem je hodnota krevního tlaku systolického a hodnota krevního tlaku uvedená za lomítkem je hodnota krevního tlaku diastolického. Systolický krevní tlak a diastolický krevní tlak jsou maximální (systolické) a minimální (diastolické) hodnoty v průběhu každého tepu, kdy kolísá krevní tlak od minimální (diastolické) k maximální (systolické) hodnotě. Krevní tlak se měří v jednotkách mmHg (milimetry rtuťového sloupce) a dá se dnes již jednoduchým způsobem změřit i v domácím prostředí pomocí tonometru, viz. dále. Tedy, jak je uvedeno na začátku této stránky, normální hodnoty krevního tlaku v klidovém stavu jsou kolem 120 mmHg pro systolický a 80 mmHg pro diastolický krevní tlak.

Vysoký krevní tlak

Naměřené hodnoty krevního tlaku můžete porovnat s hodnotami uvedenými v této tabulce:

Klasifikace krevního tlaku systolický (horní) diastolický (dolní)
Nízký krevní tlak, pod 90/60, viz:
pod 90 pod 60
Normální krevní tlak, do 120/80, viz:
90 až 120 60 až 80
Lehce zvýšený krevní tlak, do 139/89:
121 až 139 81 až 89
Mírná hypertenze, do 159/99, viz:
140 až 159 90 až 99
Středně závažná hypertenze, do 179/109:
160 až 179 100 až 109
Závažná hypertenze, nad 180/110, viz.:    nad 180 nad 110

Pokud při opakovaném měření krevního tlaku budou naměřené hodnoty stále vyšší nebo nižší oproti normálnímu krevnímu tlaku, navštivte v co nejkratší době praktického lékaře. Zaznamenávejte si naměřené hodnoty krevního tlaku každý den do poznámkového bloku, který pak vezmete s sebou k lékaři. Pečlivě vedené záznamy o krevním tlaku Váš lékař zajisté ocení.

Správný tep

Srdce zdravého člověka bije rychlostí v průměru asi 72 tepů za 1 minutu. Plus minus 20 tepů/min. Záleží na mnoha faktorech, zejména věku a fyzické kondici. Normální srdeční tep je do 90 tepů/min.

Jak mít správný krevní tlak a předcházet vysokému tlaku

Dodržujte zdravý životní styl. Tzn:

 • Známé zásady co se stravování týče: nepřejídat se, nejíst často tučná jídla, nekouřit, jíst hodně ovoce, zeleniny, vlákniny, ryby, omezit konzumaci soli, alkohol pít střídmě. Hlídat si svou hmotnost.
 • Pravidelné cvičení úměrné svému věku a kondici.
 • Nestresovat se.

Měření krevního tlaku

Druhy tonometrů (tlakoměrů)

 1. Rtuťový tonometr.
 2. Digitální tonometr s manžetou na paži.
 3. Digitální tonometr s manžetou na zápěstí.

Přístroje k měření krevního tlaku v dnešní době používají nejenom lékaři, ale i laici v domácím prostředí. Lékaři a sestřičky používají jak rtuťové, tak i digitální tonometry. Laici používají téměř výhradně digitální tonometry, jejichž obsluha je velice jednoduchá.

Jak správně změřit krevní tlak

Obsluha digitálního tonometru (tlakoměru) je velmi jednoduchá. Součástí každého tonometru je návod k obsluze. Krevní tlak měříme v poloze vsedě. Při měření krevního tlaku je zapotřebí dodržovat několik pravidel důležitých pro správné změření krevního tlaku:

 • před měřením setrvat alespoň 5 minut v klidu - vsedě.
 • sedět klidně (nejíst, nemluvit, nehýbat se, nekýchat apod.),
 • pravidelně, klidně dýchat,
 • ruka, na které je upevněna manžeta, je spuštěna v uvolněné poloze na klíně nebo na stole,
 • manžeta je vždy ve výšce srdce,
 • tonometr je umístěný ve stejné úrovni/výšce jako je manžeta na ruce, tj. v úrovni srdce - zhruba.

Měření krevního tlaku  

Krevní tlak je tlak krve na stěny cév, zejména arterií, během srdečního cyklu. Měří se dvěma hodnotami: systolickým a diastolickým tlakem. Jednotlivé hodnoty jsou vyjádřeny v milimetrech rtuti (mmHg).
 1. Systolický tlak: Je to tlak krve během srdečního stahu nebo kontrakce. Je to první (nebo vyšší) číslo v měření. Normální hodnoty jsou obvykle kolem 120 mmHg.

 2. Diastolický tlak: Je to tlak krve mezi srdečními stahy nebo relaxacemi. Je to druhé (nebo nižší) číslo v měření. Normální hodnoty jsou obvykle kolem 80 mmHg.

Typický zápis krevního tlaku by vypadal jako "120/80 mmHg". Je důležité si uvědomit, že normální hodnoty mohou být ovlivněny věkem, pohlavím, fyzickou kondicí, genetikou a dalšími faktory.

Vysoký krevní tlak (hypertenze) může být rizikovým faktorem pro řadu onemocnění, včetně srdečních chorob, mrtvice a onemocnění ledvin. Nízký krevní tlak může také vyvolat problémy, jako jsou závratě nebo mdloby.

Při sledování krevního tlaku je důležité:

 1. Pravidelně měřit tlak: U některých lidí může být krevní tlak nestabilní, a proto je důležité pravidelně monitorovat.

 2. Konkrétní cílové hodnoty: Pro každou osobu mohou být optimální cílové hodnoty krevního tlaku odlišné. Diskutujte s lékařem o optimálních hodnotách pro váš konkrétní případ.

 3. Životní styl: Změny životního stylu, jako je zdravá strava, pravidelná fyzická aktivita, omezení konzumace soli a případně úpravy hmotnosti mohou přispět ke kontrole krevního tlaku.

 4. Léčba: V některých případech může být zapotřebí léků na snížení krevního tlaku. Léčbu by měl vždy předepisovat a monitorovat lékař.

Je důležité mít na paměti, že diagnóza a léčba problémů s krevním tlakem by měla být prováděna pod dohledem zdravotnického profesionála. Pokud máte obavy ohledně vašeho krevního tlaku, poraďte se se svým lékařem.